อัตราค่าจัดส่ง

-> เสื้อผ้า : จัดส่งไปรษณีย์ EMS 50 บาท ชิ้นถัดไปเพิ่มชิ้นละ 10 บาท

-> รองเท้า : จัดส่งไปรษณีย์-ลงทะเบียน 50 บาท EMS 70 บาท ชิ้นถัดไปเพิ่มชิ้นละ 20 บาท

หรือดูได้จากตารางนี้เลยค่า